Інвестиції для забезпечення розширеного виробництва

PI (1, 2, 3,4) ‹ 1, що означає, що дане вкладення капіталу не ефективне.

4.5 Строк окупності вкладень (PP)

Не враховуючи фактор часу РР розраховується за формулою:

, (4.4)

де - спрощений показник терміну окупності.

Якщо річні прибутки нерівні, то розрахунок ускладнюється і проводиться за формулою 4.5:

, (4.5)

- номер першого року, у якому досягається умова .

;

;

Висновок: найвигіднішим є проект №4, тому що показник внутрішньої норми доходності цього проекту більший за інші (IRR 15% = 32%), (IRR 30% = 17%), строк окупності - один з найменших (РР4 =3,1 року), що є немаловажною умовою при виборі проекту. Стосовно показника рентабельності інвестицій, він склав 0,99. Чиста теперішня вартість проекту Чистая настоящая стоимость проекта NPV15% = 44,12 (млн. грн.), а при 30% - 22,09 (млн. грн), т.е. немного меньше, чем у проектов № 1 и № 3. Ставка дисконта при которой проект является убыточным, и NPV отрицательная 61%, при этом NPV составила - 0,44 (млн. грн.). Значит, мы выбираем проект № 4.

Завдання 5

Оцінити вартість майна державного підприємства як цілісного майнового комплексу для проведення приватизації відповідно за даними балансу (таблиця 5).

Таблиця 5 - Вихідні дані до 5 завдання

Показники, тис. грн.

 

Основні засоби виробничого спрямування:

 

первинна вартість

20,57

знос

14,87

Основні засоби невиробничого спрямування:

 

первинна вартість

1,79

знос

0,67

Нематеріальні активи:

 

первинна вартість

0,78

знос

0,48

Незавершене будівництво

1,77

Вартість акцій інших підприємств

1,67

Внесок в статутний фонд спільного підприємства

4,66

Інші необоротні активи

1,66

Засоби, розрахунки та інші активи

2,67

Резерви майбутніх витрат і платежів

0,66

Довгострокові пасиви

5,88

Розрахунки та інші пасиви

1,88

Запаси і витрати, які входять у валюту балансу

5,76

Устаткування невстановлене

2,87

Устаткування орендаря

0,76

Нематеріальні активи, які не відображені в балансі

-

Об'єкти цивільної оборони

0,66

Державний житловий фонд

1,12

Усереднені індекси цін

 

на будівництво

1,01

на промислову продукцію

1,02

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7


Інші статті по менеджменту

Основні положення теорії організації. Закони та основні принципи організації
В останні десятиріччя вивчення організацій і їх поведінки стало головною задачею досліджень, що проводяться спільно представниками декількох наукових дисциплін. Вивчення організацій пост ...

Конкурентні стратегії в корпорації лідерів
Жодне підприємство не зможе досягти успіху в конкурентній боротьбі, якщо не відстежуватиме далекосяжні тенденції розвитку ринку і не вироблятиме на цій основі бачення свого майбутнього, ...

Поняття та класифікація управлінських рішень. Конфлікти в організації
Управлінське рішення – результат вибору суб’єктом управління способу дій, спрямованих на вирішення поставленого завдання в існуючій чи спроектованій формі. Типи управлінських ріше ...

Розділи