Інвестиції для забезпечення розширеного виробництва

Висновок: за результатами проведених розрахунків виявили, що показник фондовіддачі зменшився на 0,28 грн/грн., а фондовіддача активної частини основних фондів на 0,41 грн/грн., що негативно характеризує діяльність підприємства у звітному періоді. Зменшення фондовіддачі пов`язане зі стрімким скороченням товарної продукції на 2400 грн., в той час коли скорочення основних фондів склало 5760,8-5400,9=359,9грн.

Завдання 2

Користуючись даними таблиці 2:

2.1 Визначити курс акції і її ринкову вартість.

2.2 Визначити балансову вартість акції АТ закритого типу.

Таблиця 2 - Вихідні дані до 2 завдання

Показники

 

Номінальна вартість акції, грн.

102

Дивиденд,%

15

Позиковий відсоток,%

10

Сума активів АТ, грн.

552

Сума боргів АТ, грн.

302

Кількість оплачених акцій, од.

102

Рішення

1) Визначимо курс акцій Ка = 100%, (2.1)

де Ка - курс акції, %,

Д - дивіденд, %,

П - позиковий відсоток, %

Ка=15/10*100%=150%

2) визначимо ринкову ціну акцій Цра = , (2.2)

де Цра - ринкова ціна акції, грн.

Н - номінальна вартість акції, грн.

Цра= (150*102) /100%=147 (грн)

3) Визначимо балансову вартість акції АТ закритого типу

Б = (2.3)

де Б - балансова вартість акції, грн.

А - чисті активи АТ, грн.

Ксплач. - кількість сплачених акцій, од.

А = ∑ активов - ∑ долгов 552 - 302= 250 (грн.)

Б=250/102=2,45 (грн.)

Висновок: Курс акцій склав 150%. Ринкова ціна акцій склала 147 (грн), при балансовій вартості акцій 2,45 (грн). Вартість акцій АТ закритого типу склала 250 (грн). вкладення грошових коштів у цінні папери є однією з форм фінансових інвестицій. Отримання прибутку від вкладення коштів є головною, але не єдиною метою інвестування.

Завдання 3

Користуючись даними таблиці 3:

Визначити середній розмір дивідендів по акціях АТ (простим і привілейованих).

3.2 Визначити розмір дивідендів по простих акціях АТ.

Таблиця 3 - Вихідні дані до 3 завдання

Показники

1

Прибуток АТ, призначений

для виплати дивідендів, грн.

2002

Загальна вартість акцій, грн.

4502

в т. ч. привілейованих, грн.

502

Розмір фіксованого дивіденду по привілейованим акціям (до їх номінальної ціни),%

50

Рішення. Визначимо середній розмір дивідендів по всіх акціях

Дср = 100% (3.1)

де Дср - середній розмір дивідендів по всіх акціях АТ,%

П - прибуток АТ, призначений для виплати дивідендів (за рік), грн.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7


Інші статті по менеджменту

Роль, значення і перспектива інформаційної технології управління
Інформаційна технологія управління - процес, що використовує сукупність засобів і методів збору, оброблення, передачі даних (початкова інформація) для одержання інформації нової якості ( ...

Менеджмент у рекламних фірмах
Я обрала тему "Менеджмент у рекламних фірмах" для своєї роботи, тому що вважаю, що багато сучасних керівників не використають весь потенціал рекламної діяльності. Багато з них ...

Розробка заходів щодо удосконалення антикризового управління підприємством (на прикладі КП Втп ВОДА)
Україна є країною з ринковою економікою, такий статус офіційно надано нашій країні з 1 грудня 2005 року Євросоюзом, а з 17 лютого 2006 року Сполученими Штатами Америки. Отже, Україна вс ...

Розділи